Hva gjør brukerne etter NAV? Oppfølgingsundersøkelsen 2014

Av Sigrid Lande

I denne rapporten presenterer NAV resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant tidligere brukere sommeren 2014. Spørreskjema ble sendt ut til et utvalg av personer som hadde avsluttet en periode som arbeidssøker eller med nedsatt arbeidsevne i 2013. Spørreundersøkelsen er et supplement til NAVs månedlige overgangsstatistikk, og har som formål å kartlegge overganger som ikke fanges opp i NAVs administrative registre, samt å gi utvidet kunnskap om arbeidsforholdet til de som har kommet i jobb.