Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssøkere og mer formell kompetanse