Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand