Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring