Arbeidsavklaringspenger – gjennomstrømming og avgang