Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk