Tid, tidsbruk og fremdrift i sakene til unge AAP-mottakere