Kan vi se inn i framtida? Utvikling av en prognosemodell