Flere har avsluttet arbeidsavklaringspenger etter regelverksendringene i 2018 - De fleste til uføretrygd eller jobb

  • Del på FacebookDel på Facebook
  • Del på TwitterDel på Twitter
  • Del på LinkedInDel på LinkedIn