Utvidet rett til dagpenger ga ikke færre med helserelaterte ytelser