Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø

Fra og med 2010 vil NAV gjennomføre en årlig spørreundersøkelse rettet mot personer som har vært registrert som arbeidssøkere eller har vært registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne. Spørreundersøkelsen er et supplement til NAVs månedlige overgangsstatistikker, som viser hvor stor andel av NAVs brukere som har overgang til arbeid og hvor mange som går over i en annen ytelse. I denne artikkelen ser vi blant annet på hvor mange som oppgir at de har kommet i jobb eller utdanning, og om de har kommet i fast eller midlertidig jobb, heltids- eller deltidsstilling, samt hvor relevant de vurderer at jobben er i forhold til utdanningsbakgrunn, tidligere yrkeserfaring og jobbønske.