Arbeidsavklaringspenger - status ved utgangen av 2011