Innstramminger i regelverk og pandemi - Nye AAP-mottakere fra 2016 til 2022