AAP-innstramming: Midlertidig strengere praksis og flere tilbake etter karens