Arbeidsavklaringspenger - Mottakere overført fra tidligere ordninger