Venteåret - Hvordan går det med de som slutter å motta AAP etter å ha nådd 4-årsgrensen?