Hvem har nedsatt arbeidsevne, men ikke rett til arbeidsavklaringspenger?