Introduksjonsstønad

Utbetalingsdatoer:

Utbetalingsdato kan variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon om utbetalinger i vedtaksbrevet. Hvis utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, får du vanligvis pengene dagen før.

Feriepenger:

Introduksjonsstønad gir ikke rett til feriepenger.

Skattetrekk i juni og desember:

I juni er det ordinær skatt og desember er trekkfri.