Alderspensjon og AFP

Informasjonen under gjelder for alderspensjon, Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig og privat sektor og krigspensjon. Utbetaling fra Statens pensjonskasse kommer samtidig med utbetaling fra NAV.

Utbetalingsdatoer:

januar

februar

mars

april

mai

juni

19.01.18

 20.02.18

 20.03.18

 20.04.18

 16.05.18

20.06.18

juli

august

september

oktober

november

desember

20.07.18

20.08.18

20.09.18

19.10.18

20.11.18

12.12.18

Feriepenger:

Det er ikke feriepenger på disse pensjonsytelsene.

Skattetrekk i juni og desember:

For pensjonsutbetalinger er det ordinært skattetrekk i juni. I desember blir det ikke trukket skatt, med unntak av de som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.