Minste pensjonsnivå (tidlegare kalla minstepensjon)

  • får alderspensjon, avtalefesta pensjon eller uføretrygd
  • får ytingar til attlevande ektefelle eller tidlegare familiepleiar 
  • eller har ei årleg inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to gonger grunnbeløpet.