Supplerende stønad for personer med kort botid i Norge

  • Kopi av pass
  • Kopi av siste utskrift av fastsetting eller siste skattemelding hvis den er nyere, for søker og eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner.
  • For enslige stønadsmottakere: Garantipensjon / høy sats
  • For personer med ektefelle under 67 år: Garantipensjon /høy sats
  • For hver av ektefellene når begge har fylt 67 år: Garantipensjon//ordinær sats
  • Enslig person som dele bolig med andre voksne personer: Garantipensjon//ordinær sats