Uttak av alderspensjon

  • Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Vilkåret for uttak er at den pensjonen du vil få når du fyller 67 år minst må tilsvare minste pensjonsnivå. Måneden etter du har fylt 67 år kan du ta ut alderspensjon uten krav til pensjonsopptjening. Du må likevel som hovedregel ha bodd i Norge i minst 5 år etter fylte 16 år og fortsatt være medlem av folketrygden for å ha rett til alderspensjon.
  • Du kan ta ut hel pensjon eller bare en del: 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent.
  • Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgraden én gang i året. Du kan likevel når som helst velge å ta ut hel alderspensjon eller stanse pensjonen.
  • Har du stoppet utbetalingen eller mottar delvis pensjon og ønsker å ta ut hel pensjon, må du søke om dette senest en måned før du ønsker at utbetalingen skal starte igjen. Dette gjelder også når du fyller 67.