Regulering av alderspensjon og AFP

  • Er du født før 1954, tjener du opp alderspensjon i form av pensjonspoeng. Verdien av pensjonspoengene avhenger av størrelsen på folketrygdens grunnbeløp, og grunnbeløpet blir regulert én gang i året i takt med lønnsveksten i samfunnet.
  • Er du født i 1963 eller senere, tjener du opp pensjon i form av en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen blir regulert én gang i året i takt med lønnsveksten i samfunnet. Hvis lønnsveksten er 3 prosent, blir et beløp tilsvarende 3 prosent av pensjonsbeholdningen lagt til pensjonsbeholdningen din.
  • Er du født i perioden 1954-1962, tjener du opp alderspensjon etter en kombinasjon av disse to prinsippene.