Slik søker du om alderspensjon

  • Endringer i sivilstand
  • Endringer i inntekten til ektefelle, partner eller samboer
  • Hvis du flytter til et annet land