Kombinere jobb og alderspensjon

Du kan jobbe så mye du vil, samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen din og spare resten til senere.

Alderspensjonen er fleksibel

Det er mulig å ta ut alderspensjon med en uttaksgrad på 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Etter at du startet med å ta ut pensjon, kan du likevel når som helst velge å ta ut hel pensjon eller stanse uttaket helt.

Hvor mye du tar ut bestemmer du selv og er ikke avhengig av hvor mye du jobber ved siden av. Dette betyr at du for eksempel kan motta 100 prosent pensjon og jobbe 50 eller 80 prosent ved siden av. Mellom 62 og 67 år er valg av uttaksgrad likevel avhengig av hvor stor pensjonsopptjening du har.  Du bør sette deg inn hvilke regler som gjelder for deg.  

I Din pensjon får du oversikt over når du kan ta ut pensjon.  

Står du lenger i jobb, kan du få høyere pensjon

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen bli høyere hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon.  Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år.

Hvis du mottar uføretrygd samtidig som du mottar alderspensjon, må du være oppmerksom på at uføretrygden din fortsatt kan bli redusert hvis du har inntekt ved siden av.  

Hva vil lønne seg?

Hva som lønner seg avhenger av blant annet levealder, skatteregler, rentenivået og generell lønnsvekst i Norge. Hvordan ulike forhold slår ut vil være individuelt, og det er derfor vanskelig å gi et eksakt svar på dette. For å bli kjent med pensjonen din, kan du logge deg inn i Din pensjon.

Pensjon fra arbeidsgiver (tjenestepensjon og AFP)

Selv om du kan kombinere jobb og alderspensjon fra folketrygden, kan det være andre regler for pensjon fra arbeidsgiver.  Dette må du spørre din arbeidsgiver eller tjenestepensjonsordning om.

Skatt

Hvis du ønsker å arbeide og ta ut pensjon samtidig, bør du søke om nytt skattekort fordi skattereglene for pensjon ikke er de samme som for arbeidsinntekt. Du trenger ikke levere skattekortet ditt til NAV, dette får vi automatisk fra Skatteetaten. Har du spørsmål om skatt, må du ringe Skatteetaten på telefon 800 80 000.