Garantipensjon

  • uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet