Alderspensjon ved flytting til et land Norge ikke har trygdeavtale med

Jeg er alderspensjonist og skal flytte til et land utenfor EØS-området og som Norge ikke har trygdeavtale med.

Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Folketrygdeloven kan gi rett til pensjonsutbetaling i utlandet.  

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst ti av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

Kan jeg ta med alderspensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan du få med deg alderspensjonen fra folketrygden hvis du har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år.

Dette gjelder uansett hvilket land du flytter til.

Dersom du har kortere botid enn 20 år, men har tilleggspensjon fra folketrygden, får du med deg denne og grunnpensjon etter like mange år som du får tilleggspensjon etter, uansett hvilket land du flytter til.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • personer som har fått garantert tilleggspensjon for unge uføre.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.