Alderspensjon ved flytting til et EØS-land

EØS-reglene gir rett til pensjonsutbetaling.

Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemsskapet i folketrygden, men du kan ha rett til helsetjenester i bostedslandet. For mer informasjon om dette kan du kontakt HELFO. Ved flytting til Bulgaria, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn kan du i tillegg være frivillig medlem. Dette får du hvis du har vært medlem i minst tre av de siste fem hele kalenderårene og har minst 30 års botid etter fylte 16 år. Vi gjør oppmerksom på at du må betale ekstra trygdeavgift for dette

Kan jeg ta med alderspensjonen?

Hvis du flytter til et EØS-land får du med deg alderspensjonen fra folketrygden.

For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet. Dette gjelder

  • flyktninger
  • personer som har fått garantert tilleggspensjon for unge uføre.

De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

Hvilke land er EØS-land ?

Se oversikt over EØS-landene.

Sveits og Færøyene er ikke EØS-land, men EØS-reglene om pensjoner gjelder også i disse landene.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.