Alderspensjon ved flytting til et land med trygdeavtale utenfor EØS-området

Trygdeavtaler kan gi utvidet rett til pensjonsutbetaling.

Beholder jeg medlemskapet i folketrygden?

Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemskapet i folketrygden, men du kan søke om frivillig medlemskap. Dette får du hvis du har minst 30 års botid i Norge etter fylte 16 år og minst ti av årene var umiddelbart før flyttingen til utlandet.

Kan jeg ta med alderspensjonen?

Etter reglene i folketrygdeloven, kan du få med deg alderspensjonen fra folketrygden dersom du har minst 20 års botid i Norge mellom fylte 16 og 67 år.

Dette gjelder uansett hvilket land du flytter til.

Dersom du har kortere botid enn 20 år, men har tilleggspensjon fra folketrygden, får du med deg denne og grunnpensjon etter like mange år som du får tilleggspensjon etter, uansett hvilket land du flytter til.

Trygdeavtaler Norge har med andre land kan gi utvidet rett til å få alderspensjonen fra folketrygden utbetalt etter flytting til avtalelandet.

For enkelte grupper er det i alle tilfeller begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet. Dette gjelder de særlige fordelene i pensjonsberegningen for

  • flyktninger
  • personer som har fått garantert tilleggspensjon for unge uføre.

Land utenfor EØS-området Norge har trygdeavtale med som gir utvidet rett til pensjonsutbetaling

U.S.A., Canada, Quebec, Chile, Tyrkia, Kroatia, Serbia og Montenegro.

Plikter ved flytting

Når du flytter til utlandet må du

Vi gjør oppmerksom på at du ved flytting til utlandet må kontakte Skatteetaten vedrørende reglene om skatteplikt til Norge.