Sykepenger til EØS-borgere

  • Du må ha jobbet i minst fire uker. Arbeidstid i annet EØS-land regnes med.
  • Grunnen til at du ikke kan jobbe må være din egen sykdom eller skade.
  • Du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk. Dette er inntekt du har mottatt som lønn og betalt skatt av.
  • Inntekten din må tilsvare minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden (½ G).
  • Er du ansatt hos en arbeidsgiver, sender arbeidsgiveren din inntektsmelding til NAV.
  • Er du selvstendig næringsdrivende, sender du inntektsopplysninger selv. Du kan sende opplysningene fra skjemaveilederen eller i posten, til samme adresse som del D.