Adressene nedenfor skal kun benyttes når du sender inn krav om sykepenger (sykmeldingens del D) og inntektsopplysningsskjemaet (NAV 08-30.01). Inntektsopplysningsskjemaet kan kun benyttes hvis arbeidstakeren hadde første fraværsdag i 2018.  For arbeidstakere som hadde første fraværsdag i 2019. må man benytte den digitale inntektsmeldingen. Les mer på nav.no/inntektsmelding

Du skal sende skjemaene til adressen som står under fylket du bor i. Er du arbeidsgiver, skal du sende skjemaet til adressen som står under den ansattes bostedsfylke. Merk konvolutten med «D-skjema». 

Inntil videre følger ikke saksbehandlingen den nye fylkesstrukturen. Hvis du er usikker på hvilket nåværende fylke en kommune ligger i, kan du slå opp i Kartverkets oversikt over fylker og kommuner.

Agder

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Aust-Agder:
NAV Arbeid og ytelser Romerike – D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Vest-Agder:
NAV Arbeid og ytelser Kristiansand – D-skjema
Postboks 622 Lundsiden
4606 Kristiansand S 

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Hedmark:
NAV Arbeid og ytelser Hamar – D-skjema
Postboks 4120
2307 Hamar 

Oppland:

NAV Arbeid og ytelser Lillehammer – D-skjema
Postboks 823
2626 Lillehammer 

Nordland

NAV Arbeid og ytelser Fauske – D-skjema
Postboks 602
8205 Fauske 

Oslo

NAV Arbeid og ytelser Oslo – D-skjema
Postboks 325 Alnabru
0614 Oslo

Rogaland

NAV Arbeid og ytelser Karmøy – D-skjema
Postboks 2011
5504 Haugesund

Trøndelag

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Nord-Trøndelag:
NAV Arbeid og ytelser Molde – D-skjema
Postboks 2614
6405 Molde

Sør-Trøndelag:
NAV Arbeid og ytelser Trondheim – D-skjema
Postboks 2953 Torgarden
7438 Trondheim

Møre og Romsdal

NAV Arbeid og ytelser Molde – D-skjema
Postboks 2614
6405 Molde  

Troms og Finnmark

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Troms:
NAV Arbeid og ytelser Kristiansand – D-skjema
Postboks 622 Lundsiden
4606 Kristiansand S 

Finnmark:
NAV Arbeid og ytelser Romerike– D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Vestfold og Telemark

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Vestfold:
NAV Arbeid og ytelser Tønsberg – D-skjema
Postboks 1104 Kaldnes
3119 Tønsberg 

Telemark:
NAV Arbeid og ytelser Skien – D-skjema
Postboks 2543 Kjørbekk
3702 Skien 

Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var to fylker.

Hordaland:
NAV Arbeid og ytelser Karmøy – D-skjema
Postboks 2011
5504 Haugesund

Sogn og Fjordane:
NAV Arbeid og ytelser Sogn – D-skjema
Sognefjordvegen 56
6863 Leikanger

Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)

Sakene blir fremdeles behandlet som om det var tre fylker.

Akershus:
NAV Arbeid og ytelser Romerike – D-skjema
Postboks 1024
2012 Lillestrøm

Buskerud:
NAV Arbeid og ytelser Trondheim – D-skjema
Postboks 2953 Torgarden
7438 Trondheim

Østfold:
NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg – D-skjema
Postboks 24
1701 Sarpsborg

Internasjonale saker

Hvis den sykemeldte er fast bosatt i utlandet, skal sykepengekravet sendes til følgende adresse:

NAV Arbeid og ytelser – D-skjema
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo