Sende søknad om sykepenger (del D)

Du kan sende digital søknad om sykepenger fra Ditt NAV. Må du bruke papirsøknaden (del D av sykmeldingen) eller sende andre dokumenter på papir, skal disse sendes til NAV Skanning.

Papirene skal ikke lenger sendes til ulike adresser i NAV avhengig av hvor den sykmeldte bor. Nå finner du riktig adresse på en egen førsteside som skal skrives ut og sendes sammen med papirene.

Mer informasjon finner du her:

Husk å alltid legge ved førsteside når du sender papirer til NAV 

Last ned og skriv ut førsteside til saken din. Førstesiden skal ligge øverst når du sender papirdokumentene. På førstesiden finner du adressen til NAV Skanning. Når du sender inn førstesiden sammen med papirene dine, blir papirene dine sendt til riktig enhet i NAV. Dette bidrar til en raskere behandling av søknaden din.

Internasjonale saker

Hvis den sykemeldte er fast bosatt i utlandet, skal søknaden om sykepenger

NAV Arbeid og ytelser – D-skjema Postboks 6600 Etterstad 0607 Oslo