NAV har forenklet innsendingen av papirsøknad om sykepenger (sykmeldingens del D) og andre dokumenter knyttet til sykepengekrav. Avsenderen skal ikke lenger sende søknad til ulike NAV-enheter avhengig av hvor den sykmeldte bor. Du kan nå finne adressen til NAV på en egen førsteside som skal skrives ut og sendes sammen med papirene.

Mer informasjon om innsending av sykepengekrav og refusjon finner du på disse sidene:

Husk å alltid legge ved førsteside når du sender papirdokumenter til NAV 

Last ned og skriv ut førsteside til saken din. Førstesiden skal ligge øverst når du sender papirdokumentene. På førstesiden finner du adressen til NAV Skanning. Når du sender inn førstesiden sammen med papirene dine, blir papirene dine sendt til riktig enhet i NAV. Dette bidrar til en raskere behandling av søknaden din.

Internasjonale saker

Hvis den sykemeldte er fast bosatt i utlandet, skal sykepengekravet sendes til følgende adresse:

NAV Arbeid og ytelser – D-skjema Postboks 6600 Etterstad 0607 Oslo