Fosterhjemsgodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon for oppdraget fosterforeldre ufører på vegne av barnevernstjenesten.

Fosterhjemsgodtgjørelse består av en arbeidsgodtgjørelsesdel og en utgiftsdekningsdel. Arbeidsgodtgjørelsesdelen er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt og vil ofte påvirke beregningen av ytelsene NAV utbetaler. Se mer om hver enkelt ytelse nedenfor.