Fosterhjemsgodtgjørelse og ytelser fra NAV

Hvis du mottar fosterhjemsgodtgjørelse, må du melde fra til NAV hvis du søker om/har en ytelse fra NAV. Fosterhjemsgodtgjørelsen kan påvirke beregningen av NAV-ytelsen.

Fosterhjemsgodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon for oppdraget fosterforeldre ufører på vegne av barnevernstjenesten.

Fosterhjemsgodtgjørelse består av en arbeidsgodtgjørelsesdel og en utgiftsdekningsdel. Arbeidsgodtgjørelsesdelen er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt og vil ofte påvirke beregningen av ytelsene NAV utbetaler. Se mer om hver enkelt ytelse nedenfor.