Papirsykmelding

  • Fra nav.no får du mulighet til å dele den på en enkel måte med arbeidsgiveren din. 
  • Du får også søke digitalt om sykepenger når perioden med sykmelding er over. 
  • Da kan du samtidig legge bort papirsykmeldingen, du trenger den ikke lenger.
  • Du har ikke bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå. 
  • Du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret.
  • Du har fått en sykmelding som gjelder reisetilskudd. Du kan bruke sykmeldingen, men må sende søknaden (del D) på papir enn så lenge.