Dine klagerettigheter

Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et svar. Dette er vedtaket i saken din. I vedtaket står det hvordan du skal gå fram hvis du skal klage, hvem du skal klage til og klagefrist. Her kan du lese mer om klagerettighetene dine og hva som skjer.

Hvem kan klage

Har du fått et vedtak fra oss som du mener er feil, kan du klage. Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne.

Slik klager du

For alle andre ytelser og tjenester fra NAV kan du klage på en av disse måtene:

 • Skrive klagen på skjemaet Klage på vedtak
  Velg hva klagen gjelder. Skriv fødselsnummeret ditt. Velg enheten i NAV som har skrevet vedtaket du klager på. Skriv ut en førsteside og selve klagen. Legg førstesiden øverst og send til adressen som står på førstesiden.
 • Sende klagen i Ditt NAV
  Logg inn og skriv «Send beskjed til NAV» i søkefeltet, velg det første treffet. I denne tjenesten kan du skrive en klage til NAV.  Du kan senere sende kommentarer eller tilleggsopplysninger i «Send beskjed til NAV».
  Du kan ikke laste opp vedlegg. Vedlegg må du sende i posten med en førsteside øverst i bunken. Følg fremgangsmåten i det første punktet, men skriv bare ut førstesiden.
 • Sende et brev i posten
  Du kan skrive et brev. Da må du i tillegg skrive ut en førsteside. Den legger du øverst i bunken med brevet og eventuelle vedlegg. Følg fremgangsmåten i det første punktet, men skriv bare ut førstesiden. Gå til klage på vedtak.

Slik ettersender du vedlegg

Du kan ettersende vedlegg til en klage som du har sendt tidligere. Gå til klage på vedtak. Velg samme tema som da du sendte klagen og samme NAV-enhet. Skriv ut en ny førsteside. Legg førstesiden øverst i bunken med vedlegg. Send til adressen som står på førstesiden.

Hvis NAV-enheten har videresendt klagen din til NAV klageinstans, må du ettersende vedlegg til klageinstansen. Velg riktig avdeling i klageinstansen. Det vil stå i brevet du får fra NAV-enheten når de har videresendt klagen til klageinstansen.

Hvem kan hjelpe deg med å klage

Du kan få hjelp til å sette fram en klage hvis du ringer Kontaktsenteret, telefon 21 07 17 30 for klagesaker.

NAV-kontoret ditt kan også hjelpe deg hvis du trenger hjelp til å skrive klagen. Da må du avtale en time på NAV-kontoret. Hvis du ønsker å ha med deg en person du har tillit til, har du rett til det.

Ring Kontaktsenteret for å avtale time, telefon 55 55 33 33.

Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne. Hvis du gir fullmakt til en privatperson, må du fylle ut et skjema. 

Når må du klage

Klagefristen står i vedtaket som du har fått i posten. Fristen varierer etter hva slags sak det er.

Hva skjer når du klager til NAV

Når du klager vil den NAV-enheten som har skrevet vedtaket vurdere saken din på nytt. Hvis du får medhold i klagen din, lager NAV et nytt vedtak som du får i posten. Du kan klage på dette vedtaket.

Hvis du ikke får medhold, blir klagen sendt videre til NAV Klageinstans. Klageinstansen er en selvstendig enhet som vurderer saken din på nytt. Du vil få et brev når saken sendes til NAV Klageinstans. Her står det hva som skjer videre.

Hvis du har nye opplysninger i klagesaken din, kan du sende dem til NAV klageinstans helt fram til klageinstansen har avgjort saken. 

Når NAV Klageinstans har avgjort saken din, får du et vedtak i posten.

Se illustrasjon som viser gangen i en klagesak.

Hva kan du gjøre hvis du ikke får medhold i klagen

Hvis du har fått et vedtak fra NAV klageinstans som du mener er feil, kan du med noen unntak anke. I vedtaket kan du lese om anke og fristen for å anke.

Anke til Trygderetten sender du til NAV Klageinstans, se avsnittet Slik klager du.

NAV Klageinstans behandler saken din på nytt. Hvis du ikke får medhold i anken, skriver klageinstansen et brev til Trygderetten. Før brevet blir sendt til Trygderetten får du mulighet til å kommentere innholdet i brevet.

Trygderetten vil behandle saken, avgjøre den og skrive en kjennelse. Trygderetten sender deg kjennelsen.

Slik kan du melde saken for en domstol

Trygderetten kan ikke behandle alle saker.

1. Hvis Trygderetten kan behandle saken din, må den være ferdig behandlet hos Trygderetten før du kan melde saken for en domstol. Det er fordi du må prøve alle muligheter til å klage og anke hos NAV og Trygderetten før du kan melde saken for en annen rettsinstans.
Frist for å melde saken din for en domstol er 6 måneder etter at du har mottatt kjennelsen fra Trygderetten.

2. Hvis Trygderetten ikke kan behandle saken din, må du sjekke om du har brukt alle klagemuligheter i NAV. Det må du gjøre før du kan melde saken for en domstol. Du må selv sjekke hvilke frister som gjelder for å melde saken for en domstol.

Hvor lang tid tar det å behandle en klage

Se forventet behandlingstid i klage- og ankesaker for de aller fleste ytelsene fra NAV.

Du kan få dekket utgifter

Hvis du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Et eksempel er utgifter til advokat. Send krav om å få dekket sakskostnader til den enheten i NAV som har omgjort vedtaket. Send et brev med vedlegg. Du må skrive ut en førsteside, se avsnittet Slik klager du. Velg temaet «sakskostnader» når du skal skrive ut førstesiden.

Krav om erstatning 

Hvis du mener at NAV har gjort en feil som har ført til et økonomisk tap for deg, kan du fremme et krav om erstatning.