Dine klagerettigheter

  1. Hvis Trygderetten kan behandle saken din, må den være ferdig behandlet hos Trygderetten før du kan melde saken for en domstol. Det er fordi du må prøve alle muligheter til å klage og anke hos NAV og Trygderetten før du kan melde saken for en annen rettsinstans. Fristen for å melde saken din for en domstol er 6 måneder etter at du har mottatt kjennelsen fra Trygderetten.
  2. Hvis Trygderetten ikke kan behandle saken din, må du sjekke om du har brukt alle klagemuligheter i NAV. Det må du gjøre før du kan melde saken for en domstol. Du må selv sjekke hvilke frister som gjelder for å melde saken for en domstol.