Ferie og feriepenger

 • arbeidstakere
 • vernepliktige
 • sjømenn
 • fiskere som lignes som arbeidstakere.
 • selvstendig næringsdrivende
 • frilansere
 • pensjonister
 • de som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
 • arbeidsløse
 • fiskere som lignes som næringsdrivende
Hvis du har ferie og dermed ikke er tilgjengelig for NAV, skal du føre dette under spørsmål 4 om ferie eller fravær på meldekortet når du      
 • tar fri / har fravær fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV. Selv om det kan oppstå pauser i aktivitetsplanen, skal du likevel være tilgjengelig for andre tiltak, som sommerjobb, praksisplass eller annen type oppfølging. 
 • tar fri, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV en periode. Det gjelder også hvis du reiser bort i Norge og/ eller utlandet. Disse tilfellene regnes som fravær, og du har ikke krav på arbeidsavklaringspenger.         
Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, gjelder det egne regler for opphold innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Les mer om fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP).       
Ta kontakt med NAV på telefon før ferien starter hvis du er i tvil om du kan ta ferie eller ikke.      
Hvis du har en deltidsstilling og får arbeidsavklaringspenger ved siden av, gjelder det egne regler når du skal ha ferie. Les mer om arbeidsavklaringspenger og feriefravær.