Ferie og feriepenger

Hvis du har ferie og dermed ikke er tilgjengelig for NAV, skal du føre dette under spørsmål 4 om ferie eller fravær på meldekortet når du      
Hvis du reiser til utlandet uten at du avvikler lovbestemt ferie, gjelder det egne regler for opphold innenfor EU/EØS-området og utenfor EU/EØS-området. Les mer om fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP).       
Ta kontakt med NAV på telefon før ferien starter hvis du er i tvil om du kan ta ferie eller ikke.      
Hvis du har en deltidsstilling og får arbeidsavklaringspenger ved siden av, gjelder det egne regler når du skal ha ferie. Les mer om arbeidsavklaringspenger og feriefravær.