Forsikring

Her finner du informasjon om hvilke forsikringer NAV kan tilby for selvstendig næringsdrivende med flere.

Se oversikt under for selvstendig næringsdrivende, jordbrukere og reindriftsutøvere, frilansere og små bedrifter.