Hvis arbeidsgiveren ikke godtar sykmeldingen din

 • navn, adresse og telefonnummer til arbeidsgiveren
 • datoen du sa fra til arbeidsgiveren at du var syk
 • måten du sa fra på (telefon, sms, e-post eller liknende)
 • hvem du sa fra til
 • datoen du leverte sykmelding
 • om du har vært i utlandet mens du var sykmeldt - i tilfelle hvor og når
 • om du har jobbet noe i perioden - for hvem og hvor mye
 • hvis sykmeldingen kommer i forbindelse med permittering, streik, konkurs, oppsigelse, arbeidskonflikt, livskriser, vanskelige livssituasjoner eller ferie
 • hvis du gjennomfører aktiviteter som tilsier at du hadde klart å jobbe
 • hvis du har latt være å si fra om at du var syk, eller sagt fra først etter 14 dager
 • hvis sykmeldingen er tilbakedatert selv om du har hatt mulighet til å oppsøke lege
 • hvis legen din uttrykker tvil om du er for syk til å jobbe