Minste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon)

  • mottar alderspensjon, avtalefestet pensjon eller uføretrygd
  • mottar ytelser til gjenlevende ektefelle eller tidligere familiepleier 
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.