Tiltak for å komme i jobb

Hvis du står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller ønsker å komme i jobb, kan NAV vurdere flere tiltak og virkemidler.

Avklaring

Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårligere helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet.

Publisert: 12.06.2006 | Sist endret: 26.11.2020

Oppfølgingstiltak

Oppfølgingstiltak er for deg som trenger støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb. Dette kan være en mentor på arbeids- eller studieplassen eller støtte fra en veileder.

Publisert: 04.06.2015 | Sist endret: 04.06.2015

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som skal styrke arbeidsevnen din, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet.

Publisert: 11.01.2018 | Sist endret: 11.01.2018

Arbeidsutprøving

Hvis du vil prøve deg i en bestemt type jobb en kort periode, trenger opplæring, eller ønsker en referanse mens du søker vanlig jobb kan du søke om å få arbeidstrening. Det finnes tiltak for deg som har lite arbeidserfaring, eller deg som har nedsatt arbeidsevne og har behov for å jobbe i et skjermet arbeidsmiljø.

Publisert: 04.10.2013 | Sist endret: 04.10.2013

Tilskudd til lønnsutgifter

Lønnstilskudd vil si at arbeidsgiveren får dekket en del av lønnen din. NAV kan innvilge lønnstilskudd om du har problemer med å få en jobb på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, eller om du står i fare for å miste jobben din av helsemessige årsaker. Det kan også være aktuelt ved kronisk sykdom eller graviditet som fører til stort sykefravær.

Publisert: 04.10.2013 | Sist endret: 04.10.2013

Tilrettelegging

NAV har flere tiltak som kan være aktuelle for deg som kan jobbe hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine. NAV kan også tilby hjelpemidler, eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Publisert: 05.09.2013 | Sist endret: 05.09.2013

Varig tilrettelagt arbeid

Hvis du får uføretrygd og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Dette kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Publisert: 15.01.2019 | Sist endret: 15.01.2019

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Publisert: 11.06.2013 | Sist endret: 16.11.2020

Tilskudd til ekspertbistand

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Publisert: 02.09.2019 | Sist endret: 06.04.2021

Opplæring

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber.

Publisert: 12.06.2006 | Sist endret: 13.11.2020

Jobbklubb

Jobbklubb er et kortvarig tiltak for deg som søker jobb. Når du deltar på jobbklubb får du støtte og hjep til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker.

Publisert: 28.03.2008 | Sist endret: 20.11.2020

Digitalt oppfølgingstiltak for arbeidsledige

Er du klar for jobb? Få hjelp gjennom et heldigitalt tiltak.

Publisert: 26.01.2021 | Sist endret: 08.03.2021