Trenger hjelp til å komme i jobb

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Avklaring
Mentor
Oppfølging
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidstrening
Arbeidsforberedende trening
Midlertidig lønnstilskudd
Varig lønnstilskudd
Kronisk syk eller gravid arbeidstaker
Varig tilrettelagt arbeid
Kvalifiserings­programmet
Opplæring
Jobbklubb
Digitalt jobbsøkerkurs
Tilskudd til sommerjobb
Kopier lenkeLenken er kopiert
Dagpenger
Tiltakspenger
Tilleggsstønader
Kvalifiserings­programmet
Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Økonomisk sosialhjelp
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Se flere telefonnummer og tastevalg