Vil hjelpe flere inn i arbeidslivet

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Lønnstilskudd - midlertidig
Inkluderingstilskudd
Tilskudd til sommerjobb
Mentortilskudd
Dekking av sykepenger i arbeidsgiverperioden
Hjelpemidler
Arbeidstrening
Varig lønnstilskudd
Varig tilrettelagt arbeid
Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Lese- og sekretærhjelp for personer med sterkt nedsatt syn
Arbeids- og utdanningsreiser
Tolk for hørselshemmede på arbeidsplassen
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg
Chatbot: Alltid åpen
venter...
Idébanken
NHO