Vil redusere sykefravær og beholde ansatte i jobb

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Reisetilskudd
Dekking av sykepenger i arbeidsgiverperioden
Tilskudd til ekspertbistand
Mentortilskudd
Hjelpemidler og tilrettelegging
Arbeids- og utdanningsreiser
Funksjonsassistanse i arbeidslivet
Lese- og sekretærhjelp
Tolk for hørselshemmede på arbeidsplassen
Kompetansetiltak for sykmeldte
Midlertidig lønnstilskudd
Varig lønnstilskudd
Kopier lenkeLenken er kopiert
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg
Chatbot: Alltid åpen
venter...