Gjenlevende ektefelle og alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1962

 • du bor i utlandet og din avdøde ektefelle, partner eller samboer ikke mottok alderspensjon, uføretrygd eller avtalefestet pensjon fra NAV, eller
 • du er under 67 år og ikke har begynt å ta ut alderspensjon (uttaksgrad null)
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men kan bli avkortet. Trygdetid, sivilstatus med mer har betydning for størrelsen på grunnpensjonen.
 • Grunnpensjonen beregnes med avdødes trygdetid hvis den er høyere enn din egen trygdetid.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon.
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.
 • Du kan ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon.
 • Grunnpensjonen skal vanligvis utgjøre full grunnpensjon, men kan bli avkortet. Trygdetid, sivilstatus med mer har betydning for størrelsen på grunnpensjonen.
 • Grunnpensjonen beregnes med avdødes trygdetid hvis den er høyere enn din egen trygdetid.
 • Tilleggspensjonen skal være 55 prosent av egen opptjent tilleggspensjon og 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon. Du beholder egen opptjent tilleggspensjon dersom den er høyere enn 55 prosent av begges tilleggspensjon.
 • Det gis pensjonstillegg dersom summen av grunnpensjon og tilleggspensjon blir lavere enn minste pensjonsnivå særskilt sats.
 • Den samlede alderspensjonen med rettigheter etter avdøde blir beregnet ut fra samme levealdersjustering og regulering som pensjonen din før dødsfallet.
 • Er du under 67 år, kan du ikke få gjenlevendepensjon hvis du allerede mottar alderspensjon. Dette gjelder også om du mottar gradert alderspensjon. Hvis du før dødsfallet har satt uttaksgraden for alderspensjon til 0, kan du likevel ha rett til gjenlevendepensjon.