Sykmelding - ulike former

Du kan få sykmelding av fastlegen eller en annen som har rett til å sykmelde deg hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan jobbe.

Egenmelding

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Gradert sykmelding

Hvis du kan være delvis i arbeid, skal du bli delvis sykmeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe. Forutsetningen er at det er medisinsk forsvarlig.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding er en beskjed til arbeidsgiveren din om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for deg på arbeidsplassen.

Reisetilskudd

Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger hvis det gjør at du kan være i arbeid helt eller delvis. Du kan også få reisetilskudd sammen med graderte sykepenger.

Friskmelding til arbeidsformidling

Hvis alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen din er forsøkt, kan du få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker ny jobb.