Sykmelding - ulike former

Du kan få sykmelding av fastlegen eller en annen som har rett til å sykmelde deg hvis det er medisinske grunner til at du ikke kan jobbe.

Publisert: 19.08.2014 | Sist endret: 11.01.2021

Egenmelding

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 25.03.2021

Gradert sykmelding

Hvis du kan være delvis i arbeid, skal du bli delvis sykmeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe. Forutsetningen er at det er medisinsk forsvarlig.

Publisert: 22.04.2016 | Sist endret: 12.08.2020

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding er en beskjed til arbeidsgiveren din om at sykmelding kan unngås hvis det blir lagt til rette for deg på arbeidsplassen.

Publisert: 30.09.2013 | Sist endret: 18.12.2020

Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

Du kan få sykmelding hvis du får behandling som har en slik virkning på deg at du ikke kan jobbe den samme dagen.

Publisert: 29.05.2013 | Sist endret: 13.01.2021

Reisetilskudd

Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger hvis det gjør at du kan være i arbeid helt eller delvis. Du kan også få reisetilskudd sammen med graderte sykepenger.

Publisert: 12.06.2006 | Sist endret: 16.03.2021

Friskmelding til arbeidsformidling

Hvis alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen din er forsøkt, kan du få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker ny jobb.

Publisert: 06.06.2013 | Sist endret: 01.03.2021