Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd.

Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene.

Hva må du gjøre før du vurderer å reise?

For å få sykepenger må du delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Derfor må du gjøre dette før du vurderer å reise:

 1. Du må sjekke med arbeidsgiveren din om reisen vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. 
 2. Du må forsikre deg om at reisen ikke vil hindre aktiviteter i regi av NAV. Er du usikker, kan du spørre NAV-kontoret ved å skrive til oss her fra nav.no.
 3. Du må sjekke med den som har sykmeldt deg om reisen vil forverre helsetilstanden din, og om den vil hindre planlagt behandling.

Hva kan skje med sykepengene?

Hvis reisen forlenger sykefraværet ditt eller hindrer planlagte aktiviteter, kan du risikere at sykepengene stanses i den perioden du er på reise.

Dersom sykepengene stanses, risikerer du også at sykepengene beregnes etter et nytt og lavere grunnlag når du er tilbake fra reisen.

Dersom du er på reise i fire uker eller mer og sykepengene stanses i denne perioden, risikerer du også å få avslag på videre søknad om sykepenger.

Er reisen utenfor eller innenfor EØS?

 • Reiser du utenfor EØS, har du i utgangspunktet ikke rett til sykepenger. Du kan likevel søke NAV om å få beholde sykepengene i en begrenset periode. Vil du være sikker på svaret, bør du søke før du reiser. Gå til søknad om å beholde sykepenger utenfor EØS.
 • Er du EØS-borger og skal reise til et land innenfor EØS, trenger du ikke søke NAV på forhånd, men du må sjekke at reisen er forenelig med dine plikter som sykmeldt slik som de er beskrevet ovenfor. 
 • Storbritannia vil bli behandlet som et EU-medlem fram til 31. desember 2020. Frem til da trenger du heller ikke å søke om å få reise til Storbritannia.

Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS?

Er du ikke statsborger i et EU/EØS-land, må du søke om å beholde sykepenger hvis du reiser utenfor Norden.

 • Skal du reise innenfor Norden, trenger du ikke søke, men du må sjekke at reisen er forenelig med dine plikter som sykmeldt slik som de er beskrevet ovenfor.
 • Skal du reise til et annet land innenfor EU/EØS, må du benytte søknaden på papir. 
 • Skal du reise til andre land utenfor EU/EØS, må du sende digital søknad om å beholde sykepenger utenfor EØS.

Ble du syk i ferien?

Blir du syk mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien (arbeidstilsynet.no).

Skal du ta ut ferie?

Det er ingen ting i veien for at du kan dra på ferie mens du er sykmeldt, men du får ikke sykepenger i ferien. 

Når du tar ut lovbestemt ferie, skal du derfor ikke søke om å beholde sykepengene selv om du skal reise ut av Norge. Da krysser du bare av for ferie i selve søknaden om sykepenger. Sykepengene stopper mens du har ferie, og maksdatoen for sykepenger forskyves tilsvarende.

Er du delvis sykmeldt?  

Det er ikke mulig å ta ut ferie de dagene du skulle arbeidet og få utbetalt sykepenger for de andre. Men har du spart opp plusstid (fleksitid), kan du avspasere dagene du skulle jobbet og få sykepenger for de andre dagene.

Eksempel: 

 • Er du 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet noen dager, kan du avspasere halvparten av dagene hvis du har nok plusstid til det. 
 • Har du ikke nok plusstid til å avspasere alle dagene, må du ta ferie i hele perioden. Det er fordi det ikke er anledning til å kombinere  ferie og gradert sykmelding.

Andre situasjoner der du kan ha rett til sykepenger

 • Er du medlem av norsk folketrygd og bor utenfor Norge, kan du ha rett til sykepenger.
 • Er du innlagt i helseinstitusjon for norsk regning, eller du er dekket av en trygdeavtale mellom landene, kan du ha rett til sykepenger.

Mer informasjon

Du kan ta kontakt med kontoret for internasjonale saker på telefon 21 07 37 00. Er du i Norge, kan du ringe 55 55 33 33.