Sykepenger når du er på reise

advarsel
Fra 1. juni 2021 er det innført en grense på 4 uker med sykepenger mens du er utenfor EØS. De 4 ukene gjelder innenfor en 12 måneders periode.
  1. Du må sjekke med arbeidsgiveren din om reisen vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. 
  2. Du må forsikre deg om at reisen ikke vil hindre aktiviteter i regi av NAV. Er du usikker, kan du spørre NAV-kontoret ved å skrive til oss her fra nav.no.
  3. Du må sjekke med den som har sykmeldt deg om reisen vil forverre helsetilstanden din, og om den vil hindre planlagt behandling.
  • Reiser du utenfor EØS, har du i utgangspunktet ikke rett til sykepenger. Du kan likevel søke NAV om å få beholde sykepengene i 4 uker i løpet av en 12 måneders periode. Vil du være sikker på svaret, bør du søke før du reiser. Gå til søknad om å beholde sykepenger utenfor EØS.
  • Er du EØS-borger og skal reise til et land innenfor EØS, trenger du ikke søke NAV på forhånd, men du må sjekke at reisen er forenelig med dine plikter som sykmeldt slik som de er beskrevet ovenfor. 
  • Er du 50 prosent sykmeldt og ønsker å reise til utlandet noen dager, kan du avspasere halvparten av dagene hvis du har nok plusstid til det. 
  • Har du ikke nok plusstid til å avspasere alle dagene, må du ta ferie i hele perioden. Det er fordi det ikke er anledning til å kombinere  ferie og gradert sykmelding.
  • Er du medlem av norsk folketrygd og bor utenfor Norge, kan du ha rett til sykepenger.
  • Er du innlagt i helseinstitusjon for norsk regning, eller du er dekket av en trygdeavtale mellom landene, kan du ha rett til sykepenger.