Sykefraværsoppfølging for deg uten arbeidsgiver

Hvis du er sykmeldt og ikke har en arbeidsgiver, er det NAV-kontoret som skal følge deg opp.

Det gjelder deg som er selvstendig næringsdrivende, frilanser, arbeidsledig eller på annen måte er sykmeldt uten å ha en arbeidsgiver.

Hvis NAV vurderer at du trenger videre oppfølging for å begynne å jobbe igjen, tar vi kontakt gjennom dialogen i den digitale aktivitetsplanen på nav.no. Dette vil som regel skje etter at sykmeldingen har vart i 8 uker.

Hvis du ønsker, kan du likevel begynne å bruke aktivitetsplanen på egenhånd før det har gått 8 uker, og få oppfølging senere hvis du trenger det. I aktivitetsplanen kan du planlegge aktiviteter du har lyst til å gjøre for å komme i jobb.