Sykepenger til spesielle grupper

 • Du kan få sykepenger hvis du er arbeidsufør som sjømann, selv om du frisk nok til å jobbe i et annet yrke.
 • Du har rett til sykepenger selv om du har vært i arbeid i mindre enn fire uker.
 • Heimevernet
 • militære skoler
 • reservepolitiet
 • du fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller
 • du har vært i arbeid i mindre enn fire uker
 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleie-, opplærings- og omsorgspenger
 • foreldre- og svangerskapspenger
 • Du har ikke bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • Du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret