Hva er aktivitetsplikten?

  1. Hvis det er tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan være i aktivitet. Den som sykmelder deg må i tilfelle dokumentere dette ved å gi utfyllende medisinske opplysninger i sykmeldingen.
  2. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteter på arbeidsplassen. Arbeidsgiveren din må i så fall begrunne dette i oppfølgingsplanen som sendes til legen og NAV.