Sykepenger

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Sykepenger under utdanning

I utgangspunktet får du ikke sykepenger mens du er under utdanning. Er du i stand til å studere på heltid, går NAV ut fra at du også kan arbeide. Det er likevel noen tilfeller der du kan ha rett på penger fra NAV mens du studerer.

Sykepenger til særskilte grupper

Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Sykepenger når du er på reise

Vurderer du å reise mens du er sykmeldt, er det noen ting du må sjekke på forhånd. Hvis reisen hindrer deg i å ivareta pliktene du har mens du er sykmeldt, får du ikke beholde sykepengene.

Sykepenger til EØS-borgere

Er du EØS-borger, kan du ha rett til sykepenger hvis du arbeider i Norge.