Hvorfor spør vi om ferie i søknaden om sykepenger?